BUDZAM Sp. z o.o.

Osiedle "Pod Modrzewiem"

Kontakt /Dane teleadresowe


ZAMOŚĆ
BUDZAM Sp. z o.o.
ul. Asnyka 34
22-400 Zamość

tel./fax 84 638-46-99

NIP: 922-26-10-376
REGON: 951193110
KRS 0000157549
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 100.000,00 złliczba odwiedzin:
© 2019 Net Partners