Jak klimat zmienia ceny surowców naturalnych

Wiele razy patrzymy na pogodę, aby zdecydować jaki będzie nasz następny cel podróży lub czy musimy włożyć do walizki sweter. Rzadko jednak zatrzymujemy się, by pomyśleć o tym jak pogoda wpływa na gospodarkę. Każdy może skojarzyć dobrą pogodę z dobrym sezonem turystycznym, lub katastrofę naturalną z roszczeniami ubezpieczeniowymi. Ale pogoda może również zmienić ceny podstawowych rzeczy, takich jak żywność i benzyna. Czy wiesz, że mroźniejsza niż oczekiwana zima może podnieść cenę gazu, lub że susza w USA może podnieść cenę pszenicy?

Podobnie jak na rynku akcji, towary również są bardzo zróżnicowane, a zachowanie towarów zależy od różnych czynników, w zależności od ich specyfiki i cech.

Towary reagują na różne szoki, takie jak rozwój dolara, moment cyklu lub sezonowość. Te typy zmiennych określają zachowanie ceny, która jest regulowana przez prawo podaży i popytu produktu. W przypadku dolara jest to bardziej związane z surowcami, takimi jak ropa naftowa, choć rozumowanie to można rozszerzyć na inne surowce. Surowce są kupowane w dolarach, więc aprecjacja dolara oznacza, że cena po której można je nabyć staje się droższa, a to wywiera presję na spadek popytu.

Z drugiej strony, istnieją towary, które są bardziej wrażliwe na cykl, podczas gdy w innych przypadkach mamy do czynienia z bardziej nieelastyczną relacją podaży i popytu. Innym przykładem jest ropa naftowa, gdyż spowolnienie gospodarcze może przełożyć się na spadek popytu na ten surowiec. Z kolei w innych przypadkach korelacja z cyklem koniunkturalnym jest znacznie niższa (kakao, bawełna, węgiel itp.).

Ogólnie rzecz biorąc, surowce rolne są najbardziej nieskorelowane z cyklem gospodarczym i w większym stopniu zależą od innych czynników, takich jak klimat. W tym sensie, więcej uwagi poświęca się sezonowości. Co więc może wpłynąć na wyniki towarów rolnych (cukier, kakao, kawa, pszenica, ryż, soja, wieprzowina, itd.)

Z drugiej strony, w tego typu surowcach duży wpływ ma pora roku w której się znajdujemy oraz warunki atmosferyczne. Zły rok zbiorów może znacznie podnieść cenę surowca i odwrotnie.

Wyraźny przykład sezonowości można zaobserwować w przypadku soi, która jest produkowana w niektórych regionach o gwałtownych zmianach klimatycznych. Dlatego prawidłowe przewidzenie suszy lub powodzi może przełożyć się na istotne korzyści przy inwestowaniu w ten surowiec.

Ten czynnik sezonowy jest widoczny nie tylko w przypadku surowców rolnych. Dotyczy to również energii; mroźna zima oznacza wzrost zużycia gazu, podczas gdy ciepłe temperatury działają w przeciwnym kierunku. W związku z tym prawdopodobny jest wzrost zużycia gazu w miesiącach zimowych i spadek w okresie letnim.

Sezon huraganów, który trwa od czerwca do listopada, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu się cen ropy naftowej i może zagrozić obszarowi takiemu jak Zatoka Meksykańska, gdzie działa wiele rafinerii.

Krótko mówiąc, inwestor może realizować strategie inwestycyjne w towarach w oparciu o sezonowość. Na przykład, jeśli przewidujemy rok suszy, możemy spodziewać się odbicia cen pszenicy w lecie; jeśli spodziewamy się bardzo zimnego roku, możemy śmiało kupić kontrakty terminowe na gaz lub działać poprzez kontrakty CFD, stawiając na wzrost jego ceny.