Wiele razy patrzymy na pogodę, aby zdecydować jaki będzie nasz następny cel podróży lub czy musimy włożyć do walizki sweter. Rzadko jednak zatrzymujemy się, by pomyśleć o tym jak pogoda wpływa na gospodarkę. Każdy może skojarzyć dobrą pogodę z dobrym sezonem turystycznym, lub katastrofę naturalną z roszczeniami ubezpieczeniowymi. Ale pogoda może również zmienić ceny podstawowych rzeczy, takich jak żywność i benzyna. Czy wiesz, że mroźniejsza niż oczekiwana zima może podnieść cenę gazu, lub że susza w USA może podnieść cenę pszenicy?

Podobnie jak na rynku akcji, towary również są bardzo zróżnicowane, a zachowanie towarów zależy od różnych czynników, w zależności od ich specyfiki i cech.

Towary reagują na różne szoki, takie jak rozwój dolara, moment cyklu lub sezonowość. Te typy zmiennych określają zachowanie ceny, która jest regulowana przez prawo podaży i popytu produktu. W przypadku dolara jest to bardziej związane z surowcami, takimi jak ropa naftowa, choć rozumowanie to można rozszerzyć na inne surowce. Surowce są kupowane w dolarach, więc aprecjacja dolara oznacza, że cena po której można je nabyć staje się droższa, a to wywiera presję na spadek popytu.

Z drugiej strony, istnieją towary, które są bardziej wrażliwe na cykl, podczas gdy w innych przypadkach mamy do czynienia z bardziej nieelastyczną relacją podaży i popytu. Innym przykładem jest ropa naftowa, gdyż spowolnienie gospodarcze może przełożyć się na spadek popytu na ten surowiec. Z kolei w innych przypadkach korelacja z cyklem koniunkturalnym jest znacznie niższa (kakao, bawełna, węgiel itp.).

Ogólnie rzecz biorąc, surowce rolne są najbardziej nieskorelowane z cyklem gospodarczym i w większym stopniu zależą od innych czynników, takich jak klimat. W tym sensie, więcej uwagi poświęca się sezonowości. Co więc może wpłynąć na wyniki towarów rolnych (cukier, kakao, kawa, pszenica, ryż, soja, wieprzowina, itd.)

Z drugiej strony, w tego typu surowcach duży wpływ ma pora roku w której się znajdujemy oraz warunki atmosferyczne. Zły rok zbiorów może znacznie podnieść cenę surowca i odwrotnie.

Wyraźny przykład sezonowości można zaobserwować w przypadku soi, która jest produkowana w niektórych regionach o gwałtownych zmianach klimatycznych. Dlatego prawidłowe przewidzenie suszy lub powodzi może przełożyć się na istotne korzyści przy inwestowaniu w ten surowiec.

Ten czynnik sezonowy jest widoczny nie tylko w przypadku surowców rolnych. Dotyczy to również energii; mroźna zima oznacza wzrost zużycia gazu, podczas gdy ciepłe temperatury działają w przeciwnym kierunku. W związku z tym prawdopodobny jest wzrost zużycia gazu w miesiącach zimowych i spadek w okresie letnim.

Sezon huraganów, który trwa od czerwca do listopada, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu się cen ropy naftowej i może zagrozić obszarowi takiemu jak Zatoka Meksykańska, gdzie działa wiele rafinerii.

Krótko mówiąc, inwestor może realizować strategie inwestycyjne w towarach w oparciu o sezonowość. Na przykład, jeśli przewidujemy rok suszy, możemy spodziewać się odbicia cen pszenicy w lecie; jeśli spodziewamy się bardzo zimnego roku, możemy śmiało kupić kontrakty terminowe na gaz lub działać poprzez kontrakty CFD, stawiając na wzrost jego ceny.