Analiza przyczyn sukcesu młodych firm venture capital

Nowe firmy venture capital często odnoszą wyjątkowo duże sukcesy w inwestycjach, co wynika z analiz monachijskiej platformy inwestycyjnej Equation. W pierwszej dziesiątce funduszy venture capital firm rozpoczynających działalność w danym roku znajduje się nieproporcjonalnie duża liczba firm inwestycyjnych z pierwszym lub drugim funduszem. Konkurencja wśród firm venture capital w Europie bardzo się zwiększyła. Obecnie w Europie działa 550 firm typu venture capital. Tak wynika z raportu, European Capital Report 2022, firmy doradczej i5invest. W 2021 r. powstało 48 firm venture capital.

Co mówią statystyki?

Statystycznie rzecz biorąc, prawdopodobieństwo osiągnięcia najlepszych wyników jest tam szczególnie wysokie. Wyniki są jednak sprzeczne z powszechną opinią, ponieważ inwestorzy koncentrują się na firmach o ugruntowanej pozycji.
Firmy pozyskują środki od inwestorów prywatnych, biur rodzinnych, funduszy emerytalnych oraz innych inwestorów instytucjonalnych i wykorzystują je do inwestowania w nowe firmy (start- up).

Eksperci, którzy często udzielają wywiadów dla strony www.gospodarkainfo.pl obecnie twierdzą, że najkorzystniejsze fundusze na świecie zostały uruchomione około dziesięciu lat temu i mogą obecnie zwrócić swoim inwestorom 25-krotność zainwestowanych pieniędzy lub więcej. To właśnie te najwyższe stopy zwrotu są przedmiotem badań Equation.
Ponieważ istnieją dobre i złe lata startowe dla spółek rozpoczynających działalność, inwestowane fundusze na rozpoczęcie działalności są zawsze porównywane na podstawie daty rozpoczęcia działalności. Podobnie jak w przypadku wina, gdy mówi się o „rocznikach”.

Analizy firmy Equation

Firma Equation przeanalizowała dane z bazy danych Cambridge Associates dotyczące rynku amerykańskiego, z których wynika, że w latach 2004-2016 znacznie więcej nowych firm venture capital znalazło się w dziesiątce najlepiej zarabiających funduszy w danym roku.
W jedenastu z trzynastu roczników więcej nowych firm weszło do pierwszej dziesiątki ze swoim pierwszym lub drugim funduszem niż firmy uznanych konkurentów. Dwukrotnie padł remis, choć zawsze konkurentami były to firmy inwestycyjne o znacznie większej renomie.

Badania Reiner Braun

Reiner Braun od lat prowadzi badania nad kapitałem venture jako profesor finansów korporacyjnych na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Stwierdził, że na podstawie przeprowadzonych badań można założyć, że wzór ten można przenieść na grunt europejski.
Przykładem tego może być niemiecki hit premierowy Point Nine. Z pierwszego funduszu firmy uruchomionego w 2011 r. powstała m.in. spółka Dax Delivery Hero, a dostawca oprogramowania bankowego Mambu jest obecnie wyceniany na 4,9 mld euro.
Tak więc również w Europie inwestorzy w pierwsze fundusze mają większe szanse na wyjątkowe zyski. Istnieje na to kilka możliwych wytłumaczeń.
Po pierwsze, fundusze różnią się wielkością. Pierwszy fundusz posiada średnio 46 mln dolarów, czwarta edycja dobre 190 mln dolarów, a dla siódmych funduszy w każdym przypadku średnia wynosi 300 mln dolarów.
Wielkość funduszu jest skorelowana z fazą rozruchu, w której dokonywane są inwestycje. Małe fundusze zwykle są inwestowane w początkujące firmy, duże inwestowane w fazie wzrostu, gdy wzrasta zapotrzebowanie na kapitał.
Nowe firmy venture capital również stawiają na nowe trendy, co pokazuje kolejna analiza, w której Equation porównał firmy venture capital założone w Europie od 2016 r. ze starszymi. Na przykład młodsze firmy dokonały 6,1% inwestycji w zdecentralizowane technologie księgowe, takie jak blockchain (łańcuch bloków), podczas gdy starsze zaledwie 1,6%. Z analiz wynika, że pojawiły się nawet firmy typu venture capital specjalizujące się w technologiach klimatycznych lub przemyśle lotniczym.

Trendy, moda i nowinki

Gdy pojawiają się nowe trendy i sektory, które można wykorzystać, ci, którzy już działają w danej branży, muszą najpierw przemyśleć swoje działania, natomiast nowe firmy mogą od początku tworzyć zespoły, które znają te trendy.
Stwierdza się również różnice w osobach podejmujących decyzje, zwłaszcza pod względem doświadczenia zawodowego. 72 procent, którzy zarządzają funduszami w młodych firmach venture capital, sami założyli firmy lub pracowali wcześniej w firmach rozpoczynających działalność, dzięki czemu mogli podzielić się zdobytym doświadczeniem. Niemniej jednak inwestorzy powinni zachować ostrożność przy inwestowaniu w młode firmy, ponieważ istnieje tam zwiększone ryzyko niewywiązania się z zobowiązań.
Im silniejsza jest konkurencja, tym trudniej jest nowym firmom inwestycyjnym wygrać najlepsze oferty. Dla założycieli dobra sieć kontaktów i referencje są często decydujące przy wyborze inwestorów. Czy nowy zespół jest wystarczająco dobrze przygotowany i cieszy się dobrą reputacją na rynku, można ocenić tylko na podstawie ekspertyzy rynkowej.