Narzędzia do dywersyfikacji

Dywersyfikacja jest kwestią, którą musimy brać pod uwagę na każdym etapie zarządzania naszym majątkiem. W pierwszym kroku będziemy musieli zdecydować, jaki procent chcemy zainwestować w papiery wartościowe o stałym dochodzie, akcje, towary, nieruchomości itd. Żyjemy w niepewnym świecie i jeśli chodzi o strukturyzację naszych aktywów, wskazana jest również dobra dywersyfikacja.

Jedną z przeszkód, jakie napotkamy próbując osiągnąć dobrą dywersyfikację jest fakt, że duża ilość aktywów, w które możemy zainwestować wkrótce sprawi, że osiągnięcie dobrej i szerokiej dywersyfikacji będzie skomplikowanym i kosztownym procesem. Wracając do naszego poprzedniego przykładu, zaproponowaliśmy opcję inwestowania w 10 polskich spółek, aby spróbować uzyskać ekspozycję na polskie akcje, ale WIG 20 składa się s 20 spółek. Kupno akcji wszystkich tych spółek kosztowałoby nas sporo wydatków i prowizji.

Na szczęście w ostatnich latach pojawiły się fundusze inwestycyjne, a przede wszystkim ETF-y, które zajmują się replikacją klas aktywów i indeksów. Fundusze, o których mowa, kupują wszystkie aktywa, które tworzą indeks, a my z kolei możemy inwestować w te fundusze, aby uczestniczyć w ewolucji tych aktywów. Pozwala nam to na kupno aktywów w bardzo efektywny sposób i przy znacznie niższych kosztach niż gdybyśmy próbowali zrobić to na własną rękę.

Inwestowanie w surowce naturalne

Wniosek

Dywersyfikacja jest aspektem, który musimy brać pod uwagę na wszystkich poziomach przy podejmowaniu decyzji finansowych. Inwestowanie jest ze swej natury działalnością obarczoną znacznym stopniem niepewności, a poprzez dywersyfikację udaje nam się zamortyzować część ryzyka, zapewniając, że żadne pojedyncze wydarzenie nie zaszkodzi nadmiernie naszym aktywom.

Inwestorzy mają dziś wiele możliwości i narzędzi finansowych, aby wybrać dobry sposób na ustrukturyzowanie swoich aktywów. Chociaż istnieją bardziej złożone opcje dla doświadczonych inwestorów, takie jak pochodne instrumenty finansowe, większość instrumentów finansowych jest bardziej złożona.